Jídlo potřebným

Jídlo potřebným

Organizace Zachraň jídlo na polích u Lysé nad Labem – pod záštitou farmy Brazel sklidila (paběrkovala) neuvěřitelných 550 kg zeleniny, kterou si od nich přímo na místě převzala potravinová banka, která zeleninu dále přerozdělila potřebným lidem. Těšíme se na...
Rekonstrukce hnojného plata v Přerově nad Labem

Rekonstrukce hnojného plata v Přerově nad Labem

Zrekonstruovali jsme hnojné plato na „Pivní stezce“ v Přerově nad Labem. Hnojné plato využíváme pro kompostování odpadů vzniklých z produkce zeleniny a brambor, a následně takto vzniklou organiku vracíme zpět do půdy.  Rekonstrukce obsahovala nové oplocení,...
Připravujeme projekt vodních biotopů Labíčko

Připravujeme projekt vodních biotopů Labíčko

Cílem projektu Labíčko je vybudování 3 tůní v katastrálním území Přerov nad Labem. Tůně budou plnit funkci zadržení vody v krajině, zároveň i poskytnou podmínky pro život i rozmnožování mnoha druhů rostlin i živočichů. V neposlední řadě...